Συγχαρητήριο μήνυμα για την εκλογή του κ. Αναστασιάδη Νίκου

Εξοχώτατε κ. Πρόεδρε,

Η Διοικουσα επιτροπή του εν Αθήναις εδρεύοντος Ιδρύματος Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα – Διγενή, Σας απευθύνουμε θερμά συγχαρητήρια επί τη εκλογή σας στο ανώτατο αξίωμα του κράτους. Ευχόμεθα καλή δύναμη και πλήρη επιτυχία στο δυσχερές έργα που αναλαμβάνετε.
Ο Παντοδύναμος Θεός να σας ευλογεί και να σας καθοδηγεί επ αγαθώ της πατρίδος.
Μετα τιμής
Ο πρόεδρος της Δ,Ε.
του ιδρύματος Στρατηγού Γ. Γρίβα- Διγενή

Παναγιώτης Γ. Γιώρκας