Καλούνται τα μέλη της Δ.Ε του Ιδρύματος, σε συνεδρία στις 14 Δεκεμβρίου 2013 ημέραν Σάββατο και ώραν 18.00 στο επί της οδού χρ. Αποστόλου 34 γραφείο του ιδρύματος στο Λαγονήσι με θέματα συζήτησης:
α. Κατάρτιση προϋπολογισμού 2014
β. Εκδηλώσεις μνήμης του Αρχηγού