ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ  ΣΕ  ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Καλούνται τα  μέλη της  Δ.Ε του ιδρύματος  σε  συνεδρία την, Παρασκευή  17 Ιανουαρίου 2014  ώραν  20.00  στο γραφείο του ιδρύματος (Χρ, Αποστόλου 34 β- Λαγονήσι) με θέμα  Αξιοποίηση Περιουσίας του Ιδρύματος.