Από τις 24 Μαΐου έως τέλος Ιουλίου 2014, η Διοικούσα Επιτροπή του Ιδρύματος θα συνεδριάζει κάθε Σάββατο στις 21.00 προκείμενου να επιληφθεί των θεμάτων που εκκρεμούν, όπως:

α) τροποποίηση καταστατικού,
β) λειτουργία – δραστηριοτητες της Συμβουλευτικής Επιτροπής,
γ) οικονομικά θέματα,
δ) προγραμματισμός δραστηριοτήτων
ε) δικαστικές εκκρεμότητες,
ζ) δημόσιες σχέσεις