Από τη Διοικούσα Επιτροπή του Ιδρύματος, ανακοινώνεται ότι με ομόφωνη απόφαση της στις 20 Δεκεμβρίου 2014  εξελέγη ως νέο μέλος της Διοικούσας Επιτροπής ο Σπυρίδων Δημητρίου του Θεοδώρου και της Αμαλίας ιατρός, κάτοικο Π. Φαλήρου (οδός Ηβης Αθανασιάδη 102-104)..

Στον ανωτέρω με ομόφωνη απόφαση των μελών της Δ.Ε, ανατίθενται καθήκοντα Αντιπροέδρου με ειδική αρμοδιότητα τις δημόσιες σχέσεις και εκπροσώπηση του ιδρύματος σε κοινωνικές και εθνικές εκδηλώσεις.