ΟΙ ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ Γ. ΓΡΙΒΑ – ΔΙΓΕΝΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΛΕΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Δ.Ε ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟς ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΧΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 34- ΛΑΓΟΝΗΣΙ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ:

Α.- 2Ο ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΗΜΕΡΑΝ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΑΙ ΩΡΑΝ 18.00
ΘΕΜΑ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Σ.Ε. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΝΕΡΓΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

Β.- 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΗΜΕΡΑΝ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΑΙ ΩΡΑΝ 18.00
ΘΕΜΑ: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ

Γ.- 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΗΜΕΡΑΝ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΑΙ ΩΡΑΝ 18.00
ΘΕΜΑ: 41 ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΕΟΚΑ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ Γ. ΓΡΙΒΑ – ΔΙΓΕΝΗ

Δ.- 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΗΜΕΡΑΝ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΑΙ ΩΡΑΝ 18.00
ΘΕΜΑ: ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΑΤ/ΜΑ 040) ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΤΕ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ε.- 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΗΜΕΡΑΝ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΑΙ ΩΡΑΝ 18.00
ΘΕΜΑ: ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΛΕΜΕΣΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΓΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤ/ΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡ. ΛΕΜΕΣΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΤ.- 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΗΜΕΡΑΝ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΑΙ ΩΡΑΝ 18.00
ΘΕΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΕΩς 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014 ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΕΠ ΑΥΤΟΥ.