ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ Γ. ΓΡΙΒΑ – ΔΙΓΕΝΗ Aθήνα 2 Φεβρουαρίου 2016
ΕΔΡΑ : ΑΘΗΝΑ – ΕΛΛΑΣ
ΟΔΟΣ ΘΕΜΙΔΟΣ ΑΡ. 5 – Π. ΦΑΛΗΡΟ
Τ.Κ. 17563 ΕΛΛΑΣ
giorkas@gmail.com
ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΛΕΜΕΣΟΥ
Αρχ. Κυπριανού 23
Τ.Τ. 3036 Λεμεσός
ΚΥΠΡΟΣ

ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕ ΑΡ. Π.Α 938/2007

Κύριοι,

Ως γνωστόν με την υπ αρ. Π.Α 938/2007 αίτηση μας ζητήσαμε την έκδοση Πολεοδομικής Άδειας για οικοδομικές κατασκευές σε τεμάχιο ιδιοκτησίας μας με αρ. 282 Φυλλο Σχ. 54/510404 που βρίσκεται επί της λεωφ. Γρίβα – Διγενή στη περιοχή Νεαπόλεως Λεμεσού.
Την ως άνω νόμιμη αίτηση μας, παράνομα ,καταχρηστικά και αυθαίρετα απορίψατε με την από 27/11/2008 απόφαση σας . Κατα της ως άνω αποφάσεως σας προσφύγαμε Δικαστικά και δικαιωθήκαμε με πρωτόδικη απόφαση κατα της οποίας ασκήσατε έφεση, εμμένοντες στην παράνομη συμπεριφορά σας. Η έφεση σας αυτ’η ως γνωστόν απερρίφθη με την από 21/5/2015 απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου.
Μετά την ως άνω απόοριψη της εφέσεως σας, με επίστολή που υπογραφουν οι πληρεξούσιιοι δικηγόροι μας στις 22/5/2015, η οποία και σας επεδόθη νομότυπα από δικαστικό επιδότη , ΣΑΣ ΚΑΛΕΣΑΜΕ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ επί της άνω αιτήσεως μας.
Πλην όμως, κατα παράβαση των αρχών ευνομίας και χρηστής διοίκησης, παράνομα, κακόπιστα και αντισυνταγματικά δεν ικανοποιήσατε το νόμιμο αυτό αίτημα μας και ούτε καν μας απαντήσατε στην ως άνω εγγραφη όχληση – πρόσκληση.
Νομίζομεν ότι επιβάλλεται από το σύνταγμα και τους νόμους, σεβασμός στα περιουσιακά δικαιώματα των πολιτών και συμμόρφωση προς τις Ευρωπαικές Οδηγίες,, τους νόμους και τις Δικαστικές αποφάσεις . Μετα λύπης μας παρατηρούμεν ότι επιμένετε να αυθαιρετείτε, και να γραφετε στα παλαιότερα των υποδημάτων σας, τα νόμιμα δικαιώματα μας ως ιδιοκτητών γής, τους νόμους της Ευρωπαϊκής Ενωσης και του Κυπριακού κράτους, και αυτές ακόμη τις δικαστικές αποφάσεις. Ειναι λυπηρό να συνεχίζεται μια προκλητική και παράνομη πολιτική που ερείδεται στα κομματικά μίση και πάθη. Σε μια εποχή που όλοι θα έπρεπε να ομονοήσουμε για το καλό του τόπου, ατυχώς επιλέγετε την όξυνση και δε διστάζετε να συνεχίζετε να παρανομείτε .
Ηδη το ίδρυμα μας, από την παράνομη και αυθαίρετη συμπεριφορά σας, υπέστη και υφίσταται τεράστιες οικονομικές ζημιές, αλλά και ηθική βλάβη από την παράνομη και αυθαίρετη άρνηση σας να εκδόσετε την αιτηθείσα πολεοδομική άδεια, για τις οποίες ρητά επιφυλασσόμαστε παντός νομίμου δικαιώματός μας.
Με την παρούσα μας, και με ρητή επιφύλαξη παντός εν γένει δικαιώματός μας, ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ και πάλιν, ΝΑ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ που ζητήσαμε με την με αρ. ΠΑ 938/2007 αίτηση μας.
Ελπίζουμε να επικρατήσει η λογική και η νομιμότητα και να συμμορφωθείτε με τη νόμιμη αυτή υποχρέωση σας. Εν αναμονή άμεσης και ξεκάθαρης απαντήσεως σας.
Κατ εντολή και εξουσιοδότηση της Δ.Ε
του Ιδρυματος ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ Γ. ΓΡΙΒΑ – ΔΙΓΕΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ ΓΙΩΡΚΑΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΙΒΑ – ΔΙΓΕΝΗ
===================================================
Στην Αθήνα και στην επί της οδού Χρ. Αποστόλου 34-Λαγονήσι κατοικία του κ. Π. Γιώρκα, που χρησιμοποιείται ως γραφείο του ιδρύματος κατόπιν ομοφώνου αποφάσεως της Δ.Ε σήμερα 23 Iαννουαρίου 2016 ημέραν Σάββατο και ώραν 17.00, κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου της Δ.Ε. κ. Παν. Γιώρκα, συνήλθαν σε τακτική νόμιμη συνεδίαση τα μέλη της Διοικούσης Επιτροπής του Ιδρυματος Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα – Διγενή προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του κάτωθι θέματος :
EΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ Δ/Ε ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΑΤ/ΜΑ 040) ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟΥ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ.
Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν:
Α) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΓΙΩΡΚΑΣ
Β) ΣΠΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Γ) ΑΝΔΡΕΑΣ Δ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Δ) ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΝΤΖΟΥΡΑΣ
Ε) ΛΑΖΑΡΟΣ Β. ΠΑΥΛΙΔΗΣ
Ητοι παρέστησαν άπαντα τα μέλη της Δ.Ε. Διαπιστωθείσης απαρτίας, η Δ.Ε,προχωρεί στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων ως ακολούθως:
Ο προεδρος κ. Π. Γιωρκας, εισηγηθηκε να εξουσιοδοτηθεί το μέλος Ανδρέας Δ. Γεωργίου να ζητησει και να λάβει απο το κατ/μα Ο40 της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ εις Αθήνα, τα οικονομικά στοιχεία που ειναι αναγκάια για καταρτιση του Ισολογισμού του ετους 2015
Η Δ.Ε μετα απο συζητηση παμψηφεί και ομοφώνως αποφασίζει:
Παρέχει την εντολή και πληρεξουσιότητα προς το μέλος της κ. Ανδρεα Δ. Γεωργίου (ΑΔΤ
οπως ζητησει και λάβει απο το καταστημα της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (KAT/MA 040) ολα τα οικονομικά στοιχεία των λογαριασμών του ιδρυματος που ειναι αναγκάια για τη συνταξη ισολογισμού) και ειδικότερα:
α) εκτυπωση κίνησης του λογαριασμου 040/485923-58 απο 1/1/2015 έως 31/12 2015
β) κατασταση εισπραχθέτων τόκων περιόδου 1/1/2015 εως 31/12 2015
Παρέχει ωσαύτως στον ως άνω την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα να ενεργησει τα δέοντα για να ανανεωθεί επί εξάμηνο η προθεσμιακή καταθεση με αριθμό λογαριασμου 50008579992 (αρ. Πελάτη ΣΥ.ΔΙ.ΠΕΛ 8842509043)
Μεθ ο μη υπάρχοντος ετέρου θέματος λύεται η συνεδρίαση.
Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τ.Υ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΚΑΣ
ΣΠΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΝΤΖΟΥΡΑΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ ΓΙΩΡΚΑΣ ΠΡΟΣ: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΑΡΑΤΕΙΑΣ
Χρ. Αποστόλυ 34 – Λαγονήσι ΤΜΗΜΑ Δ
giorkas@gmail.com ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΧΑΪΔΩ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ-ΠΑΡΕΔΡΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

ΘΕΜΑ: ΕΠΙ ΑΠΟ 14-4-2011 ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΔΡΕΑ ΔΡΑΚΟΥ ΚΑΤΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 – ΤΜΗΜΑ Δ,

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Επί της από 14/1/2011 αιτήσεως του Ανδρέα Δράκου κατά του Υπ. Οικονομικών περί ακυρώσεως της υπ αρ. 1021312/4/Β0011/5-1-2011 αποφάσεως του που αφορά διορισμό μου ως έλους της Δ.Ε του εν Αθήναις ιδρύματος Στρατηγου Γ. Γρίβα – Διγενή, η οποία δέον να απορριφθεί ως μη νόμιμος, αβάσιμος, αναληθής, αόριστη και απαράδεκτη, επάγομαι τ ακόλουθα:
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ Ο ΑΙΤΩΝ
Ο αιτών υπήρξε παλαιότερα μελος της Διοικούσας Επιτροπής του ιδρύματος. Ειναι ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΨΕΥΔΗΣ ο ισχυρισμός του ότι έλεκι διορισμό από τον ίδιο τον ιδρυτή. Μέγα θράσος να ισχυρίζεται κάτι τέτοιο. Ειναι το πρόσωπο που μονίμως , σκόπιμα προκαλούσε προβλήματα στη λειτουργία του ιδρύματος εξ αιτιας των οποίων παρέμεινε επί δεκαετία ακυβέρνητο. Δεν τα λέω εγώ, αλλά ο πραγματογνώμωνας κ. Εμ. Καλογεράκης που ορίστηκε στα πλαίσια δικαστικής έρευνας. (βλ. Έκθεση του στην ιστοσελίδα του ιδρύματος www.digenisidrima.gr )
Eγώ προσωπικά γνώρισα τον αιτητή στη πρωτη συεδρία της Δ.Ε που κλήθηκα αμέσως μετα τον διορισμό μου (Φεβρουαριος 2011) Τον ειδα για τρία (3) λεπτά. Ηρθε δήλωσε οτι δεν αναγνωρίζει κανένα απο τα μέλη της Δ.Ε και απεχώρησε. Εκτοτε, εδώ και πέντε (5) συνεχόμενα χρόνια (2011 έως 2016) δεν προσήλθε και δεν συμμετείχε σε καμμια συνεδρίαση της Δ.Ε παρ ότι εκαλείτο εγγράφως μέσω fax. Μάλιστα δεν είχαμε πληροφορίες εάν ζεί. Κανένα από τα πέντε μέλη της Δ.Ε δεν τον έχει γνωρίσει. Εγω εάν τυχει να τον συναντησω δεν θυμάμαι καν τη φυσιογνωμία του.
Η μακροχρόνια, άνευ ειδήσεων απουσία και αποχή του, δικάιως θεωρήθηκε ως αποχώρηση και παράιτηση του απο τη Διοικούσα Επιτροπή, οπότε προ διετίας μετα απο ενημέρωση της εποπτευουσας αρχής , νομοτυπως αντικατεστάθη.
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ
Ως δικηγόρος, , προ δεκαετίας, εκπροσώπησα δικαστικά οργανώσεις αγωνιστών της ΕΟΚΑ που παρενέβησαν και πέτυχαν την επίλυση του προβλήματος έλλειψης Διοικούσας Επιτροπής του εν Αθήναις ιδρύματος Στρατηγού Γ. Γρίβα – Διγενή, που προκάλεσε ο αιτών.
Καμμια αντιδικία και καμμιά συγκρουση συμφεροντων δεν υφίσταται μεταξύ των οργανώσεων των αγωνιστών της ΕΟΚΑ και του εν Αθήναις ιδρύματος του αρχηγού της ΕΟΚΑ Διγενή. Τα περί δήθεν εταιρίας ΛΤΔ τα ακούω για πρώτη φορά. Το ιδρυμα Μνημειου Διγενή ιδρύθηκε απο τους αγωνιστες της ΕΟΚΑ με σκοπό να τιμήσουν τον αρχηγό τους. Δεν υπάρχει καμμια συγκρουση συμφερόντων. Τουναντίον υπάρχει αγαστή συνεργασία. Ολες οι εν Κύπρω οργανώσεις αγωνιστων της ΕΟΚΑ και ειδικά το ιδρυμα Μνημείου, στηρίζουν και βοηθούν στη συντήρηση της περιουσίας του ιδρύματος του αρχηγού Διγενή, οπου λειτουργεί μουσειακός χώρος.
Ο μόνος που συγκρούεται και αντιπαρατίθεται με το συνολο των αγωνιστων της ΕΟΚΑ ειναι ο αιτητής, τον οποίο θεωρούν αναξιόπιστο και ανεπιθύμητο λόγω της συνεργασίας του με την κομματική οργάνωση που εξυβριζει και λασπολογεί κατά του Διγενή.
Εγώ προσωπικά, κατα τη δεκαετία 1980 εθελοντικά με υπόδειξη των αγωνιστων της ΕΟΚΑ προσεφερα υπηρεσίες στο Ιδρυμα Διγενή στην Αθήνα όταν αντιμετωπιζε σωρεία προβλημάτων. Ο πατέρας μου υπήρξε αγωνιστής της ΕΟΚΑ και Οργανωτικός Γραμματέας της Συνομοσπονδίας Εργατών Κύπρου κατα την περίοδο του αγώνα (1955-1959) που υηρξε φυτώριο αγωνιστών της ΕΟΚΑ. Αισθάνομαι μεγάλη τιμή διότι χαίρω της απολύτου εμπιστοσύνης του συνόλου των αγωνιστών της ΕΟΚΑ, με τους οποίους συνεργάζομαι χωρίς προβληματα.
Τυχόν απομάκρυνση μου από τη διοικουσα επιτροπή του ιδρύματος, στην οποία προεδρεύω, θα επιφέρει σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του και θα το οδηγήσει στο τέλμα όπως στη δεκαετία 2000 – 2010 εξ αιτίας του αιτούντος.
Για μένα ειναι πολυτέλεια η αντιδικίες και οι δικαστικές διαμάχες τις οποίες αδυνατώ να ακολουθήσω. Εχουμε τοσα και τόσα προβλήματα με την κρίση που μαστίζει τον τόπο μας.
Πιστεύω πως η Δικαιοσύνη θα αντιληφθεί ποιο είναι το πρόβλημα και που αποσκοπέι η ένδικη άιτηση του Α. Δράκου και θα απορριίει την αίτηση ως μη νόμιμη, αβάσιμη, αναληθή και απαράδεκτη.
Πάφος – Κύπρος 23 Φεβρουαρίου 2016
Διατελώ μετά τιμής

Παναγιώτης Γ. Γιώρκας
Πρόεδρος της Δ.Ε του ιδρύματος
Στρατηγού Γ. Γρίβα – Διγενή