ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣ  ΤΟΝ ΘΡΥΛΙΚΟ ΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ  ΕΟΚΑ  ΣΤΡΑΤΗΓΟ  ΓΕΩΡΓΙΟ  ΓΡΙΒΑ – ΔΙΓΕΝΗ

**** ΙΟΥΛΙΟΣ  1955  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΑΚΑΡΙΟΥ (ΣΕΛ 302 – 292)

“Σας συγχαίρω. Η ΕΟΚΑ  σε λίγους μήνες προσέφερε απείρως περισσότερα από 75 χρόνια  χαρτοπολέμου. Είσθε αίνιγμα και θρύλος. Έχετε  ήδη περάσει στην απελευθερωτική ιστορία”

****ΜΑΡΤΙΟΣ  1957  ΔΥΟ  ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ  ΤΟ ΑΚΕΛ ΑΣΚΕΙ ΑΥΤΟΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΗ ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ  ΕΝΑΝΤΙ Της  ΕΟΚΑ. 
“Στη στάση μας  έναντι της  ΕΟΚΑ διαπράξαμε μια  σειρά λάθη…… υποτιμήσαμε το κίνημα, θεωρόντας  το σαν κίνημα  μερικών  δεκάδων φανατικών της  δεξιάς…”

*****Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ  ΣΤΕΦΑΝΩΝΕΙ ΤΟΝ ΔΙΓΕΝΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΦΙΞΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΜΕ ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΣΤΕΦΑΝΙ

 *** ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΤΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΤΟΥ ΑΠΕΝΕΜΗΘΗΣΑΝ ΤΟ  ΧΡΥΣΟΥΝ ΑΡΙΣΤΕΙΟΝ ΑΝΔΡΕΙΑΣ,  Ο ΜΕΓΑΛΟΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ Α ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟΝ ΕΞΑΙΡΕΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ, ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ  ΦΟΙΝΙΚΟΣ

*****18 ΜΑΡΤΙΟΥ 1959   η ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ομόφωνα  (μηδέ των κομμουνιστών εξαιρουμένων) ΤΟΝ ΚΥΡΗΤΤΕΙ ΑΞΙΟΝ Της ΠΑΤΡΙΔΟΣ

“ Η  Βουλή των Ελλήνων, τιμώσα τον γενναίον στρατιώτην και  άπαντας τους λοιπούς υπό την ηγεσίαν του αγωνισθέντας δια την ελευθερίαν της  Κύπρου, αποτίει φόρον τιμής προς τους ηρωϊκούς  νεκρούς και τα θύματα του ενδόξου αγώνος, εκφράζει δε την βαθείαν ευγνωμοσύνην του Εθνους προς πάντας τους γενναίους μαχητάς. Κηρύσσει τον ένδοξον και ηρωϊκόν αξιωματικόν του Ελληγνικού στρατού Γεώργιον Γρίβαν – Διγενήν άξιον τέκνον της  Πατρίδος”

**** ΜΑΡΤΙΟΣ  1959  Η  ΑΚΑΔΗΜΙΑ  ΑΘΗΝΩΝ  (το ανώτατο πνευματικό ίδρυμα του Εθνους)  ΤΟΥ ΑΠΟΝΕΜΕΙ  ΧΡΥΣΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΙΟΝ

“ Τυχη  αγαθάη έδοξε τη  Ακαδημία  Αθηνών Γεώργιον Γρίβαν – Διγενήν και τους συν αυτώ  ηρωϊκώς  αγωνισαμένους Κυπρίους, τω  χρυσω της Ακαδημίας παρασήμω τιμήσαι, ότι  εθνικων παραδόσεων στερρως  εχόμενοι,  κρατεροίς αγώσι την Κύπρον ανεξάρτητον πολιτείαν κατέστησαν,  ανειπέιν δε  τα  τιμας εν τη του μηνός Μαρτίου πανηγύρει, έτους  εννάτου και πεντηκοστού και εννεακοσιοστού και χιλιοστού.”

ΜΑΡΤΙΟΣ 1959  ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΜΕΛΑ ΠΡΟΈΔΡΟΥ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ  ΧΡΥΣΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΟΥ:

Το  όνομα σας  θα μεινη αθάνατον εις την ιστορίαν της  Ελληνικής  φυλής. Εις  το όνομα του μεσαιωνικού μας ήρωα Διγενή, το οποίον ευστόχως εδανείσθητε δια να καλύψετε το ιδικόν σας, προσθέσατε νέαν άφθαρτον αίγλην.  Η  εποποιία που εγράψατε με τους νεαρούς  συντρόφους  σας που επλαστουργήσατε, υπερέβη κατά πολύ το έπος των Βυζαντινών ακριτών… Οι ελεύθεροι λαοί όλου του κόσμου, σας χαιρετίζουν με μυριόστομον ιαχήν ως πρωτοπόρον μιας  ανθρωπότητας που θα λοιώσει τας  αλύσους της  εις τας  φλόγας της Δικαιοσύνης”

***  ΜΑΡΤΙΟΣ  1959 Ο ΔΗΜΟΣ  ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟΝΕΜΕΙ ΧΡΥΣΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΙΟΝ

****1960     Ο  ΔΗΜΟΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΝ ΑΝΑΚΥΡΗΣΣΕΙ ΕΠΙΤΙΜΟ ΔΗΜΟΤΗ

**** 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 1961  ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΗΡΥΣΣΕΙ ΤΟΝ  ΔΙΓΕΝΗ ΥΠΕΡΑΞΙΟΝ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ

***ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Ο  Διγενής ανήκει πλέον  εις τους μύθους της Ελληνικής ιστορίας, οι οποίοι θα παραδίδονται από γενεάς εις γενεάν δια να λέγουν ότι ένας άνθρωπος μόνος με την Ελληνικήν ψυχή κατόρθωσε να νικήση μια μεγάλην αυτοκρατορίαν. Η  ψυχή του ενέπνευσε τον Κυπριακόν Λαόν, ενέπνευσε την ψυχή της  Κυπριακής Νεολαίας, ενέπνευσε επίσης από την Κύπρο και ολόκληρον την νεότητα  της  Ελλάδος”

***1959  ΑΝΔΡΕΑΣ  ΑΖΙΝΑΣ (στενός συνεργάτης του Μακαρίου) , ενώ διεξήγοντο αι  συνομιλίαι της  Ζυρίχης γράφει στον Διγενή, μετά  από συνάντηση με τον Ευάγγελο Αβέρωφ: ”Σεις και ο Μακάριος θα έχετε κύριαν θέσιν εις την πολιτικήν  ζωήν της  νήσου έστω και αν δεν πολιτευθείτε….. Και  δεν θα  σας αφήσουν να  έλθετε  εδώ, αλλά θα παραμείνετε  δια πάντα στο ωραίο  νησί μας, που τόσο σας  αγάπησε και τόσα περιμένει ο λαός από ένα ανιδιοτελή και τίμιον άνδρα, όσον εσείς, δια  την επούλωσιν των πληγώ  και την κοινωνική του ανόρθωσιν”

***1981 ΑΒΕΡΩΦ  ΤΟΣΙΤΣΑΣ  Υπουργός  εξωτερικών της Ελλάδος) στο βιβλίο του  “ΪΣΤΟΡΙΑ  ΧΑΜΕΝΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ”  γράφει:

Η  ΕΟΚΑ ήταν έργο ενός ανδρός. Ήταν  έργο του Γεωργίου Γρίβα. Πολλοί  άλλοι υπήρξαν στυλοβάτες της ΕΟΚΑ, υποστηρικτές της, ήρωες της, αλλ ό  Γρίβας υπήρξε ο δημιουργός της, ο αδιαμφισβήτητος  Αρχηγός της. Χωρίς  αυτόν  δεν θα είχε καν οργανωθεί.  Χωρίς αυτόν θα  είχε  γρήγορα  σβήσει Χωρίς αυτόν  δεν θα  είχε αναπτύξει τέτοια δράση, καθαυτό τεράστια… Η ίδρυση, η οργάνωση και το ξεκίνημα  μιας  ένοπλης επανάστασης, με τις συνθήκες που επικρατούσαν τότε στην Κύπρο, θα μπορούσε  να γίνει μόνο αν αυτά τα  αποφάσιζε ένας άνθρωπος, και αν αυτός ο άνθρωπος είχε πίστη και θάρρος,  ψυχραιμία και αίσθηση αυστηρής πειθαρχίας και επιπλέον διάθεση ιεραποστολική. Και  όλα αυτά τα  ίιχε  σε  υπέρτατο βαθμό ο Συνταγματάρχης  Γρίβας.”

***ΧΑΡΤΙΓΚ :  Ο ΔΙΓΕΝΗΣ  ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΑΝΤΑΡΤΩΝ. ΕΙΝΑΙ ΑΝΔΡΑΣ  ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΠΙΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗΣ (ΣΕΛ  331)

 ***DAILY MAIL ΚΑΤΑΤΑΣΣΕΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΗΓΕΤΩΝ ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ  ΕΠΟΧΩΝ

***DAILY MAIL  ΕΝΑΣ  ΣΤΡΑΤΑΡΧΗΣ, ΤΡΕΙΣ  ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ ΚΑΙ 40,000 ΒΡΕΤΤΑΝΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΙ ΔΕΝ ΑΠΕΔΕΙΧΘΗΣΑΝ ΙΚΑΝΟΙ ΝΑ ΝΙΚΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΟΚΑ (ΣΕΛ 229)

***OBSERVER  ΟΙ ΙΡΛΑΝΔΟΙ ΑΓΩΝΙΟΥΝ ΓΙΑΤΙ ΑΚΟΜΑ  ΔΕΝ ΒΡΗΚΑΝ ΕΝΑ ΓΡΙΒΑ
*** ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΜΟΝΤΓΚΟΜΕΡΥ Η  ΕΟΚΑ ΤΟΥ ΔΙΓΕΝΗ ΕΙΝΑΙ ΣΤΡΑTIΩΤΙΚΑ  

ΑΗΤΗΤΗ

*** 7 Ιουλιου 1964  προσφωνηση απο τον πρόεδρο της  Βουλής  Γλάυκο Κληριδη , “Ειναι εις όλους  σας γνωστή οι αγώνες και η  δράσις του, συνεπεία  των οποίων η φήμη του ξεπέρασε τα ελληνικά σύνορα και τον κατέστησε σύμβολον ελευθερίας και ανεξαρτησίας των λαών.”

**** FIDEL CASTRO Στρατηγέ, ο αγώνας  σας με  γοήτευσε και απετέλεσε παράδειγμα για την απελευθέρωση της  πατρίδας  μου.  Συγχαρητήρια. Εύχομαι η Δημοκρατία  και η Δικαιοσύνη να βασιλεύσουν επιτέλους στον κόσμο. (1959)

Μετά  το θάνατο του Διγενή τηλεγράφησε  στην σύζυγό του Κική  “Εφήρμοσα κατά τον απελευθερωτικό αγώνα της  χώρας  μου τα  αντάρτικα  σχέδια που είχε χρησιμοποιήσει ο στρατηγός Γρίβας στον αγώνα της  ΕΟΚΑ.

*** 31/1/1974 ΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ  ΤΟΝ ΚΥΡΗΣΣΕΙ ΑΞΙΟΝ ΤΗΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑΣ  ΑΥΤΟΥ ΠΑΤΡΙΔΟΣ

**** 14/2/1974  ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ  ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ  ΑΘΗΝΩΝ (ΟΜΙΛΗΤΗΣ  Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ   ΠΑΝ. ΖΕΠΟΣ)  Κλείνει την ομιλία του με μια προειδοποίηση:

“ …Ο θάνατος του Διγενή έρχεται εις  μιαν ακόμη κρίσιμον καμπήν της  εξελίξεως του θέματος της  Κύπρου. Και κανείς  δεν  δύναται να προίδει τας  επιπτώσεις του θανάτου του Διγενή επί του θέματος αυτού. Εις τους υπευθύνως  χειριζομένους το θέμα απόκειται να εκτιμήσουν και να σταθμίσουν τα  επιπτώσεις αυτάς…”