ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΙΒΑ – ΔΙΓΕΝΗ
Στην Αθήνα και στην επί της οδού Χρ. Αποστόλου 34-Λαγονήσι κατοικία του κ. Π.
Γιώρκα, που χρησιμοποιείται ως γραφείο του ιδρύματος κατόπιν ομοφώνου αποφάσεως της Δ.Ε.
συνήλθαν σημερα 1η Σεπτεμβρίου 2018 ημέραν Σάββατο και ώραν 17.00, κατόπιν προσκλήσεως
του προέδρου της Δ.Ε. κ. Παν. Γιώρκα, συνήλθαν σε τακτική νόμιμη συνεδίαση τα μέλη της
Διοικούσης Επιτροπής του Ιδρυματος Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα – Διγενή προς συζήτηση και
λήψη αποφάσεων επί του κάτωθι θέματος :
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2019 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠ ΑΥΤΟΥ
Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν:
Α) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΓΙΩΡΚΑΣ
Β) ΣΠΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Γ) ΑΝΔΡΕΑΣ Δ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Δ) ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΝΤΖΟΥΡΑΣ
Ε) ΛΑΖΑΡΟΣ Β. ΠΑΥΛΙΔΗΣ
Ητοι παρέστησαν άπαντα τα μέλη της Δ.Ε. Διαπιστωθείσης απαρτίας, η Δ.Ε,προχωρεί
στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων ως ακολούθως:
Ο πρόεδρος Παν. Γιώρκας, λαβών τον λόγο, ανέφερε: Μεχρι σημερα η εποπτευουσα
αρχη, δεν ενέκρινε τον προΥπολογισμό του τρέχοντος έτους 2018. Και κατα τα [προηγουμεαν
έτη υπήρξαν τετοια φαινομενα ανακολουθίας απο την εποπτευουσαν αρχή καθως και περίπτωση
απορριψης του προύπολογισμου διότι έπρεπε δηθεν να προβλέψουμε καταβολή υποτροφιων σε
τέκνα αγωνιστων της ΕΟΚΑ.!!! ( αγνοουσαν προφανως οτι τα τεκνα αγωνιστων της ΕΟΚΑ
ειναι σημερα υπερήλικες). Παρα ταυτα, για να ειμαστε συνεπείς , συμπληρωσε ο κ. Πρόεδρος
υπέβαλε σε σχέδιο τον προϋπολογισμο για το επόμενο έτος 2019 και σχέδιο εκθέσεως επί του
προϋπολογισμού. Και ζητησε να εγκριθεί από τη. Δ.Ε..
ΗΔ.Εμετααπόδιαλογικήσυζήτηση,παμψηφείκαιομοφώνωςκαταρτίζεικαι

εγκρίνει τον προύπολογισμό του έτους 2019 ως ακολούθως:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1/1/2019 ΕΩΣ 31/12/2019

ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης ……………………………………………………..€ 236,200,00
τέλη αποχέτευσης 2019 4.882,92 231.317.08€
Λειτουργικά έξοδα
α) εξοδα τροποποιησης καταστατικου 2.000.00 229.317,08
β)έξοδα οργανωσης μουσείου 1. 500,00 227.817,08€
γ)εξοδα προκήρυξης για επένδυση 1.000,00 226.817,08
δ) λειτουργικα έξοδα 500,00 226.317,08
τόκοι τραπεζικών καταθέσεων 1.075 227.392,08€
φορος0,5%επίεσόδων(108,58+6,17=114,75) 227.277,33€
Υπόλοιπο εις νέον 227.277,33 €

Επί του ποσού αυτού που είναι και το μόνο έσοδο του ιδρύματος, προβλέφθηκε
καταβολή του θεσπισθέντος φόρου 0.5% , καθ υπόδειξη σας και αναμένουμε τις οδηγίες για
απόδοση στο Δημόσιο.
Οι προσπάθειες για αξιοποίηση της περιουσίας του ιδρύματος θα συνεχιστούν
μεχρι να βρεθεί επενδυτής. Με την αξιοποίση της περιουσίας θα εξασφαλιστούν εισοδήματα
που απαιτούνται για την πρόοδο του ιδυματος. Η Διοίκηση του ιδρύματος, με στόχο την αύξηση
των εσόδων, απεφάσισε από το έτος 2013 , ότι πρέπει να αξιοποιηθεί η ακίνητη περιουσία του
ιδρύματος που βρίσκεται στη Λεμεσό – Κύπρο και προχώρησε στην υλοποίηση αυτης της
απόφασης σε συνεργασία με τους φορεις και τις οργανώσεις των αγωνιστών της ΕΟΚΑ. Περί
τούτου σας ενημερωσαμε εγγραφως και λεπτομερως στη εκθεση μας επί του προυπολογισμού
του 2016..

Η συσταθείσα απο το 2013 Συμβουλευτική εν Κύπρω Επιτροπή, απαρτιζομένη απο
αρχιτέκτωνες μηχανικούς και επιχειρηματίες, μας υπέβαλε σχέδιο ενιαίας ανάπτυξης (για ολα τα
ακίνητα εκτάσεως 22 στρεμμάτων περίπου) το οποίο εγινε δεκτό απο την μεγάλη πλειοψηφία
των οργανώσεων. Η προκήρυξη για εξεύρεση επενδυτή δημοσιεύθηκε στις 3/5/2017, πλην
όμως δεν υπήρξε ενδιαφέρον απο επενδυτές, οπότε τα φιλόδοξα αυτά σχέδια εγκαταλήφθηκαν
προσωρινά.

Στη συνέχεια λήφθηκε απόφαση για αξιοποίηση,κατα τ οσύστημ ααντιπαροχής δύο
τεμαχίων συνολικής έκτασης 2.000 τ.μ. περίπου. Δημοσιεύσαμε προκήρυξη προς επενδυτές
για να μας υποβάλουν προτάσεις. Πλην ομως η προσπάθεια απέβη άκαρπη.
Σημερα, τα δεδομένα οικοδομικής ανάπτυξης στη Κύπρο έχουν βελτωθεί σημαντικά.
Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον σε ολές τις πόλεις και ειδικά στη Λεμεσό για ανέγερση
πολυορόφων κτιρίων . Κατόπιν τούτου προχωρούμε σύντομα σε νέα προκήρυξη για ενιαία
ανάπτυξη όλων των ακινήτων ιδιοκτησίας του ιδρύματος.. Ευχόμαστε οι υπηρεσίες σας να μην
προβάλουν εμπόδια στην προσπάθεια αυτή. Η. Δ.Ε θα εξασφαλισει πλήρη διαφάνεια των
διαδικασιών και πλήρη εξασφάλιση των περιουσιακών δικαιωμάτων του ιδρύματος, με σεβασμό
στην ιερότητα των μνημείων που υπάρχουν στο ακίνητο ιδιοκτησίας μας ( Αρχηγείον ΕΟΚΑ –
κρυσφυγετο, τάφος του ιδρυτή και πλοιάριο “ΣΕΙΡΗΝ”). Επισημαίνουμε οτι η διαμαρτυρία που
λάβατε από τον ΣΑΠΕΛ απηχεί τις απόψεις μικρής μειοψηφίας των αγωνιστών. Οι λοιπές
οργανωσεις αγωνιστων συμμερίζονται τις απόψεις μας για το θέμα αξιοποίησης της περιουσίας
του ιδρυματος.

\ Σημειώνουμε ότι, τα εισοδήματα μας (τόκοι καταθέσεων) δεν θα επαρκούν για
την κάλυψη βασικών και παγίων δαπανών, όπως π.χ. Τέλη αποχέτευσης τα οποία
διπλασιάτηκαν.. ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ συνεπώς η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του
ιδρύματος.
Προβλέφθηκε δαπάνη 4.882,92 ευρώ για πληρωμή τελών αποχέτευσης. Τα τέλη αυτά σχεδόν
διπλασιάστηκαν από το 2017, προβλέπεται δε να πληρώνονται επί είκοσι και πλέον έτη ακόμη.
Προβλέφθηκε ποσό 2.000 ευρώ για έξοδα τροποποιησης του
καταστατικού. Το σχέδιο τροποποιησης ηταν έτοιμο προ πολλων μηνων, καθυστερεί ομως η
λήψη τελικης απόφασης ένεκα διαβουλευσεων με τους φορείς και τις οργανωσεις των
αγωνιστων στη Κύπρο..Την τροποποιηση του καταστατικού υπέδειξε και η ελεγκτική ομάδα
που ενηργησε πρόσφατα ελεγχο στο ιδρυμα . Η τροποποίηση θα συμπληρωνει τους σκοπούς
του ιδρύματος και θα περιλάβει και διατάξεις που αφορούν την Δ.Ε. ωστε να αποφευχθούν στο
μέλλον προβλήματα παρόμοια με αυτα που ταλαιπωρησαν το ίδρυμα επί δεκαετίες.
Προβλέφθηκ εεπίσης δαπάνη 1.000ευρώ προς καλυψη εξόδων
προκήρυξης για εξευρεση επενδυτή.
Προβλέφθηκε επίσης δαπάνη 1.500 ευρώ προς κάλυψη διαφόρων
εξόδων για την οργάνωση του Μουσείου, όπως για τη διαδικασία αναγνωρισης και πιστοποίησης
του ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ που λειτουργεί στον ιστορικό χωρος του
ακινήτου ιδιοκτησίας του ιδρύματος. Το πιστοποιητικό αναγνωρισης εκδίδεται από το
Κυπριακό Υπουργειο Παδείας και Πολιτισμού.
Προβλέφθηκε επίσης δαπάνη 500 ευρώ για λειτουργικά έξοδα.
Όπως για διατηρησης της ιστοσελίδας του ιδρύματος, για γραμματειακή υποστήριξη και
εκπροσωπηση του ιδρύματος σε εκδηλώσεις. Συνηθως τα έξοδα αυτά καταβάλλονται εξ ιδίων
από μέλη της Δ.Ε.

Σημειώνουμε ότι η περιουσία του ιδρύματος και οι κυριες
δραστηριότητες του βρίσκονται στη Κύπρο, Εντός του ακινήτου του ιδρύματος που αποτελεί
ιστορικό μνημείο, βρίσκεται το κρυσφύγετο του Διγενή – αργηγείο της ΕΟΚΑ, ο τάφος του
αρχηγού του απελευθερωτικού μας αγώνα και το πλοιάριο ΣΕΙΡΗΝ (που μεταφέρθηκε εκεί με
άδεια του Υπουργείου Άμυνας Ελλάδος ) με το οποίο ο Διγενής μετέβη στην Κύπρο κατά την
έναρξη του αγώνα της ΕΟΚΑ. Λειτουργεί ήδη από πολλών ετών ως μουσειακός χώρος με τη
συνεργασία και οικονομική ευθύνη οργανώσεων των κυπρίων αγωνιστών της ΕΟΚΑ.
Επιβεβαιωνουμε ότι ολα τα μέλη της Δ.Ε εργάζονται αφιλοκερδώς για
την επίτευξη των σκοπών του ιδρύματος, μάλιστα αναλαμβάνουν εξ ιδίων τη κάλυψη πολλών
λειτουργικών αναγκών του ιδρύματος. ( διαχείριση ιστοσελίδας www.digenisidrima.gr, εξοδα
παραστασεων σε εκδηλώσεις, καταθέσεις στεφάνων, αεροπορικά ταξίδια για μνημοσυνο του
ιδρυτή, εξοδα κινησεων για συμμετοχή σε συνεδριάσεις οργανωσεων κ.λ.π).

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε άμεσα τον υποβαλλόμενο ως άνω
προυπολογισμό του 2019 για να συνεχιστεί η εύρυθμη λειτουργία του ιδρύματος. . Ο
καταρτισθείς ως άνω προύπολογισμός του 2019 μετα της συνοδευούσης αυτόν εκθέσεως, θα
υποβληθούν άμεσα στην αρμοδία Εποπτευουσαν αρχή προς έγκριση και θα αναρτηθούν στην
ιστοσελίδα του ιδρύματος.
Μεθ ο μη υπάρχοντος ετέρου θέματος λύεται η συνεδρίαση.

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΚΑΣ
ΣΠΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΝΤΖΟΥΡΑΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ
ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΙΒΑ – ΔΙΓΕΝΗ ΑΘΗΝΑ 17 Σεπτ.2018
ΑΘΗΝΑΙ

Δ/νση επικοινωνίας:
ΑΝΔΡΕΑΣ Δ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 102 – ΒΥΡΩΝΑΣ
ΤΚ 16232
Hλεκτρονικό Ταχυδρομείο : giorkas@gmail.com

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1/1/2019 ΕΩΣ 31/12/2019

ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης ……………………………………………………..€ 236,200,00
τέλη αποχέτευσης 2019 4.882,92 231.317.08€
Λειτουργικά έξοδα
α) εξοδα τροποποιησης καταστατικου 2.000.00 229.317,08
β)έξοδα οργανωσης μουσείου 1. 500,00 227.817,08€
γ)εξοδα προκήρυξης για επένδυση 1.000,00 226.817,08
δ) λειτουργικα έξοδα 500,00 226.317,08
τόκοι τραπεζικών καταθέσεων 1.075 227.392,08€
φορος0,5%επίεσόδων(108,58+6,17=114,75) 227.277,33€
Υπόλοιπο εις νέον 227.277,33 €

ΑΘΗΝΑΙ 1η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Η Δ.Ε. ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ