Στις 15 Ιουλίου 2021 υπέβαλε την παραίτηση του το μέλος της Δ.Ε Ιωάννης Τσίντζουρας. Σε αναπλήρωση του εξελέγη ο Ανδρέας Κ. Κανίκλης
Εν συνεχεία υπέβαλε την παραίτηση του ο Αντιπρόεδρος Σπύρος Δημητρίου. Σε αναπλήρωση του εξελέγη αρχικά ο Πάνος Ιγνατίου ο οποίος δεν απεδέχθη και εξελέγη ως νέο μέλος η Αλίκη Δημητρίου
Στις 19 Αυγούστου υπέβαλε την παραίτηση του Πρόεδρος Παναγιώτης Γ. Γιώρκας. Σε αναπλήρωση του εξελέγη ο Σπύρος Σπύρου.
Στη συνέχεια παραιτήθηκε σταδιακά η Αλίκη Δημητρίου και ο Σπύρος Σπύρου, που αντικαταστάθηκαν νομότυπα από τον Δημήτρη Στεφανίδη και τη Μαρία Αγριπίδου.
Ούτω η Δ.Ε του ιδρύματος μετά τις ως άνω μεταβολές, απαρτίζεται από τους
Α) ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΝΙΚΛΗΣ –
Β) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΧΡ. ΠΑΠΑΛΛΑ-
Γ) ΑΝΔΡΕΑΣ Δ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Δ) ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ και
Ε)ΜΑΡΙΑ Κ. ΑΓΡΙΠΙΔΟΥ

Στις 12 Οκτωβρίου 2021, Τα ως άνω μέλη της Δ.Ε σε ειδική συνεδρίαση καταρτίστηκαν σε σώμα ως ακολούθως:

Η Δ.Ε. μετά από διαλογική συζήτηση, παμψηφεί και ομοφώνως εκλέγει ως Πρόεδρον αυτής τον κ. Ανδρέα Κ. Κανίκλη. Ούτος ως Πρόεδρος συγκαλεί την Δ.Ε σε συνεδρία, τακτική ή έκτακτη και προεδρεύει των συνεδριάσεων αυτής. Εκπροσωπεί την Δ.Ε. ενώπιον πάσης αρχής και εξουσίας. Η εξουσία αυτη δύναται να ανατεθεί με ειδική απόφαση της Δ.Ε σε οιοδήποτε μέλος της κατά περίπτωση. Προγραμματίζει, οργανώνει, επιβλέπει και συντονίζει τις υπηρεσίες του ιδρύματος, τις διάφορες επιτροπές. Ειδικά ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Κανίκλης εκπροσωπεί το ίδρυμα ενώπιον της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (Κύπρου), δυνάμενος να λαμβάνει γνώση της κίνησης των λογαριασμών του ιδρύματος, να ανανεώνει προθεσμιακές καταθέσεις, να διενεργεί πληρωμές δαπανών βάσει εγκεκριμένου προϋπολογισμού. Επίσης θα εκπροσωπεί το ίδρυμα ενώπιον πάσης κρατικής, δημόσιας, δημοτικής , οργανισμών και πάσης άλλης αρχής που δραστηριοποιείται στα όρια της Κυπριακής Δημοκρατίας, μόνος η με συμπαράσταση του Προέδρου.
Ως Α. Αντιπρόεδρος της Δ.Ε εκλέγεται παμψηφεί και ομοφώνως η ιατρός Κωνσταντία Χρ. Παπαλλά. Αυτή θα εκπροσωπεί το ίδρυμα ενώπιον πάσης αρχής στον Ελλαδικό χώρο. Ειδικά εκπροσωπεί το ίδρυμα στις σχέσεις με την εποπτεύουσαν Αρχή (Υπ. Οικονομικών της Ελλάδος – Διεύθυνση Κληροδοτημάτων) , με την Κυπριακή Πρεσβεία και κάθε υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας στον Ελλαδικο χώρο καθώς και στις σχέσεις με οργανώσεις πάσης φύσεως , σωματεια και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον Ελλαδικό χώρο. Επίσης αναπληρει τον Πρόεδρο σε περίπτωση αδυναμίας ή κωλύματος του.
Ως Β ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ορίζεται ο Ανδρέας Δ. Γεωργίου , ο οποίος θα συνεπικουρεί την Α Αντιπρόεδρο στα καθήκοντα και αρμοδιότητές της.
Ως Α Γραμματέας – Ταμίας ορίζεται ο Δημήτριος Κ. Στεφανίδης . Αυτός τηρεί το αρχείο του ιδρύματος. Ο ως άνω θα εκπροσωπεί το ίδρυμα στις σχέσεις μας με την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Αιόλου 86-Αθήνα) οπου τηρούνται λογαριασμοί του ιδρύματος. Στα πλαίσια αυτά θα λαμβάνει γνώση της κίνησης των λογαριασμών, θα φροντίζει για ανανέωση της προθεσμιακής κατάθεσης, μεταφορά χρημάτων από ένα λογαριασμό του ιδρύματος σε άλλον λογαριασμό του ιδρύματος, εντός Ελλάδος η και στο εξωτερικό, να πραγματοποιεί καταθέσεις, αναλήψεις, εισπράξεις και πληρωμές, σύμφωνα πάντα με τον προϋπολογισμό και τις αποφάσεις της Δ.Ε.. και εν γενει να εκπροσωπεί το ίδρυμα στις σχέσεις με την ως άνω τράπεζαν.
Επίσης επιμελείται της διαδικασίας των τηλεδιασκέψεων – συνεδριάσεων, της τήρησης Πρακτικών.
Ως Β Γραμματέας ορίζεται η Μαρία Κ. Αγραπίδου, η οποία θα συνεπικουρεί τον Α Γραμματέα στα καθήκοντα και αρμοδιότητές του.
Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΝΙΚΛΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΕΛΟΥΣ


Γεννήθηκε στο κατεχόμενο σήμερα χωριό Στύλλοι της επαρχίας Αμμοχώτου στις 22/9/1954.
Απεφοίτησε από Παγκύπριο Εμπορικό Λύκειο  Λάρνακας το 1973 και κατατάχθηκε στην Εθνική Φρουρά στην οποία υπηρέτησε επί 37 μήνες.
Διακεκριμένος ποδοσφαιριστής στην ΕΠΑ Λάρνακας και στον ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ Νέας Υόρκης.
Συνεργατης του Ιδρύματος απο τον Αυγουστο 2017 στο τομέα εθνικης διαφωτισης , επικεφαλής δικτύου φίλων του ιδρύματος με πλούσια δραση στο διαδικτυο.
Σπουδές,Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο TCI της Νέας Υόρκης
Παντρεμένος με την Ανθούλλα το γένος Δημοσθένους από Καπέδες , δύο παιδιά και τέσσερα εγγόνια.