Η Διοικούσα Επιτροπή του ιδρύματος, μετά από την παραίτηση του κ Ανδρέα Κανικλη και την εκλογή νέου μέλους,
σε ειδική συνεδρίαση στις 06/4/2023 καταρτίστηκε σε σώμα ως ακολούθως

Πρόεδρος: Prof. Dr. Βασίλης Κωνσταντινόπουλος

Αντιπρόεδρος: Dr Κωνσταντία Παπαλλά

Γραμματέας: Dr Δημήτρης Στεφανίδης

Ταμίας: Dr Μαρία Αγραπίδου

Μέλος: Ανδρέας Γεωργίου