Το Ιδρυμα

/Το Ιδρυμα

Νοεμβρίου 2019

Προϋπολογισμός 2020

By |Νοεμβρίου 20th, 2019|

Υποβάλλομεν συνημμένως τον προϋπολογισμό του έτους 2020 του Ιδρύματος Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα – Διγενή.

ΕΣΟΔΑ

Κατά το έτος 2020 προβλέπονται έσοδα από τόκους των καταθέσεων που τηρεί το ίδρυμα στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ στην Αθήνα και στη Λεμεσό, το υψος των οποίων με τα σημερινα δεδομένα υπολογίζεται περίπου σε 30,00.ευρώ

Αυτό […]

Οκτωβρίου 2018

Ισολογισμός 2019

By |Οκτωβρίου 17th, 2018|

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΙΒΑ – ΔΙΓΕΝΗ
Στην Αθήνα και στην επί της οδού Χρ. Αποστόλου 34-Λαγονήσι κατοικία του κ. Π.
Γιώρκα, που χρησιμοποιείται ως γραφείο του ιδρύματος κατόπιν ομοφώνου αποφάσεως της Δ.Ε.
συνήλθαν σημερα 1η Σεπτεμβρίου 2018 ημέραν Σάββατο και ώραν 17.00, κατόπιν προσκλήσεως
του προέδρου της Δ.Ε. κ. Παν. Γιώρκα, συνήλθαν σε τακτική […]

Απριλίου 2017

Ισολογισμός 2016

By |Απριλίου 10th, 2017|

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ Δ.Ε. ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΙΒΑ – ΔΙΓΕΝΗ
Στην Αθήνα και στην επί της οδού Χρ. Αποστόλου 34-Λαγονήσι κατοικία του κ. Π. Γιώρκα, που χρησιμοποιείται ως γραφείο του ιδρύματος κατόπιν ομοφώνου αποφάσεως της Δ.Ε σήμερα 11 Φεβρουαρίου 2016 ημέραν Σάββατο και ώραν 13.00, κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου της Δ.Ε. κ. Παν. Γιώρκα, συνήλθαν σε […]

Νοεμβρίου 2016

Προϋπολογισμός 2017

By |Νοεμβρίου 20th, 2016|

Υποβάλλομεν συνημμένως τον προϋπολογισμό του έτους  2017 του Ιδρύματος  Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα – Διγενή.

Κατά το έτος 2017 προβλέπονται έσοδα από τόκους  των καταθέσεων που τηρεί το ίδρυμα στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ στην Αθήνα  και στη Λεμεσό, το υψος  των οποίων   με τα  σημερινα  δεδομένα υπολογίζεται  σε 1.700,00 ευρώ

Αυτό είναι το μοναδικο  έσοδο και  είναι μειωμένο λόγω […]

Απριλίου 2016

Ισολογισμός 2015

By |Απριλίου 20th, 2016|

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ Δ.Ε. ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΙΒΑ – ΔΙΓΕΝΗ

Στην Αθήνα, σήμερα 13 Φεβρουαρίου 2016, ημέραν Σάββατο και ώραν 17.00, στην επί της οδού Χρ. Αποστόλου 34 – Λαγονήσι, κατοικία του Προέδρου της Δ.Ε.Παναγιώτη Γ. Γιώρκα, που χρησιμοποιείται ως εδρα του ιδρύματος, κατόπιν προσκλήσεως του, συνήλθαν σε νόμιμη συνεδριαση τα μέλη της Δ.Ε του ιδρύματος […]

Ιανουαρίου 2016

Προϋπολογισμός 2016

By |Ιανουαρίου 9th, 2016|

Υποβάλλομεν συνημμένως τον προϋπολογισμό του έτους  2016 του Ιδρύματος  Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα – Διγενή.

Κατά το έτος 2016 προβλέπονται έσοδα από τόκους  των καταθέσεων που τηρεί το ίδρυμα στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ στην Αθήνα  και στη Λεμεσό.

Το ίδρυμα  διατηρεί προθεσμιακό  λογαριασμό καταθέσεων στο κεντρικό κατάστημα της  ΕΤΕ (040) το ύψος  των οποίων ανήρχετο στις .17//8/2015 σε 136,203,55   […]

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Προϋπολογισμός 2016

Δεκεμβρίου 2015

Διοικούσα Επιτροπή

By |Δεκεμβρίου 12th, 2015|

Νοεμβρίου 2015

Καταστατικό

By |Νοεμβρίου 22nd, 2015|

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΙΒΑ – ΔΙΓΕΝΗ

Άρθρον 1

Συνίσταται διά του παρόντος ίδρυμα υπο την επωνυμίαν “ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΙΒΑ –  ΔΙΓΕΝΗ”
διεπόμενο υπό των όρων του οργανισμού και υπό των διατάξεων του Α.Ν. 2039/39

Άρθρον 2
Σκοπός – Έδρα – Σφραγίς
Ι.- Σκοπός  του ιδρύματος  είναι:
Α) η προικοδότησις θυγατέρων  αγωνιστών Ε.Ο.Κ.Α κατα  τον […]

Προϋπολογισμός 2014

By |Νοεμβρίου 21st, 2015|

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Προϋπολογισμός 2014

Ισολογισμός 2014

By |Νοεμβρίου 11th, 2015|

ΕΚΘΕΣΗ  ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014
Υποβάλλομεν  συνημμένως τον Ισολογισμό της χρήσης από 1/1/2014  έως  31/12/2014.

Στις  31/12/201 το ίδρυμα  διέθετε καταθέσεις  συνολικού ύψους 245.201 ,50 ευρώ.

Οι καταθέσεις  αυτές αφορούν:
α) προθεσμιακή κατάθεση ύψους 136,203,55   ευρώ.  Στην ΕΤΕ (κεντρικό κατ/μα  Αθηνών)
β) κατάθεση  ταμιευτηρίου  ύψους 3.667,34 ευρώ  στο ίδιο τραπεζικό κατ/μα
γ) προθεσμιακή κατάθεση ύψους  102.721,48 ευρώ στο κατ.μα ΕΤΕ […]

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ισολογισμός 2014