Ισολογισμοί

//Ισολογισμοί

Ισολογισμός 2019

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΙΒΑ – ΔΙΓΕΝΗ
Στην Αθήνα και στην επί της οδού Χρ. Αποστόλου 34-Λαγονήσι κατοικία του κ. Π.
Γιώρκα, που χρησιμοποιείται ως γραφείο του ιδρύματος κατόπιν ομοφώνου αποφάσεως της Δ.Ε.
συνήλθαν σημερα 1η Σεπτεμβρίου 2018 ημέραν Σάββατο και ώραν 17.00, κατόπιν προσκλήσεως
του προέδρου της Δ.Ε. κ. Παν. Γιώρκα, συνήλθαν σε τακτική […]

By |Οκτώβριος 17th, 2018|Ισολογισμοί, Το Ιδρυμα|0 Comments

Ισολογισμός 2016

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ Δ.Ε. ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΙΒΑ – ΔΙΓΕΝΗ
Στην Αθήνα και στην επί της οδού Χρ. Αποστόλου 34-Λαγονήσι κατοικία του κ. Π. Γιώρκα, που χρησιμοποιείται ως γραφείο του ιδρύματος κατόπιν ομοφώνου αποφάσεως της Δ.Ε σήμερα 11 Φεβρουαρίου 2016 ημέραν Σάββατο και ώραν 13.00, κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου της Δ.Ε. κ. Παν. Γιώρκα, συνήλθαν σε […]

By |Απρίλιος 10th, 2017|Ισολογισμοί, Το Ιδρυμα|0 Comments

Ισολογισμός 2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ Δ.Ε. ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΙΒΑ – ΔΙΓΕΝΗ

Στην Αθήνα, σήμερα 13 Φεβρουαρίου 2016, ημέραν Σάββατο και ώραν 17.00, στην επί της οδού Χρ. Αποστόλου 34 – Λαγονήσι, κατοικία του Προέδρου της Δ.Ε.Παναγιώτη Γ. Γιώρκα, που χρησιμοποιείται ως εδρα του ιδρύματος, κατόπιν προσκλήσεως του, συνήλθαν σε νόμιμη συνεδριαση τα μέλη της Δ.Ε του ιδρύματος […]

By |Απρίλιος 20th, 2016|Ισολογισμοί, Το Ιδρυμα|0 Comments

Ισολογισμός 2014

ΕΚΘΕΣΗ  ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014
Υποβάλλομεν  συνημμένως τον Ισολογισμό της χρήσης από 1/1/2014  έως  31/12/2014.

Στις  31/12/201 το ίδρυμα  διέθετε καταθέσεις  συνολικού ύψους 245.201 ,50 ευρώ.

Οι καταθέσεις  αυτές αφορούν:
α) προθεσμιακή κατάθεση ύψους 136,203,55   ευρώ.  Στην ΕΤΕ (κεντρικό κατ/μα  Αθηνών)
β) κατάθεση  ταμιευτηρίου  ύψους 3.667,34 ευρώ  στο ίδιο τραπεζικό κατ/μα
γ) προθεσμιακή κατάθεση ύψους  102.721,48 ευρώ στο κατ.μα ΕΤΕ […]

By |Νοέμβριος 11th, 2015|Ισολογισμοί, Το Ιδρυμα|Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ισολογισμός 2014

Ισολογισμός 2013

By |Νοέμβριος 10th, 2015|Ισολογισμοί, Το Ιδρυμα|Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ισολογισμός 2013